II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Punktu konsultacyjny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
zdjęcie
Zapraszamy wszystkich Rodziców, Opiekunów i Nauczycieli dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu miasta i powiatu do punktu konsultacyjnego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim al. 3 Maja 28/34 - pokój nr 106 numery telefonów: 44 732 67 76, 44 732 67 77 email: sosw@sosw.piotrkow.pl
Porad i pomocy nieodpłatnie udzielają specjaliści z zakresu terapii pedagogicznej, psychologii, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz osoby pracujące z dziećmi mającymi problemy w nauce.
 
CELE I ZADANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO
CELE:
  • pomoc rodzicom w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • wspieranie emocjonalne rodziców,
  • udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej możliwości uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
ZADANIA:
  • rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami mające na celu ustalenie przyczyn trudności dzieci w celu pokierowania do odpowiednich form pomocy,
  • udzielanie porad, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w domu,
  • wskazanie możliwości stymulacji dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci od 0 - 7 lat,
  • dostarczanie informacji na temat możliwości kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wszystkich poziomach edukacyjnych,
  • ukazanie możliwości wsparcia ze strony innych rodziców w celu pozyskania informacji na temat funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych na terenie szkół i placówek.
powrót