II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Tryb.
im. Marii Skłodowskiej - Curie

Informacje ogólne.
 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają
  na kwarantannie, lub izolacji w warunkach domowych.
 2. W szkole obowiązuje bezwzględny nakaz używania przyłbic ochronnych lub maseczek.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce zgodnie
  z instrukcją.
 4. Osoby trzecie (np. rodzice itp.) na terenie szkoły stosują maseczki, rękawiczki, lub dezynfekują ręce.
 5. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 6. Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć sale lekcyjne i korytarze.
 7. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
 8. W czasie przerw zaleca się przebywanie uczniów na świeżym powietrzu.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego należy w miarę możliwości realizować
  na zewnątrz budynku szkoły. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. W celu utrzymania bezpiecznych warunków należy dezynfekować powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, blaty, klawiatury itp.
 11. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Należy zrezygnować ze śpiewu chóralnego w sali lekcyjnej.
 12. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 13. Uczeń realizujący indywidualne nauczanie odbywa zajęcia w miejscu zamieszkania. W przypadku uzyskania zaświadczenia lekarskiego
  o przeciwskazaniach do takiej formy realizacji zajęć dyrektor organizuje nauczanie zdalne.
Spotkania wszystkich klas z wychowawcami odbędą się w wyznaczonych salach lekcyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego (przyłbice lub maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny)
25-08-2020

UWAGA!

W roku szkolnym 2020/21 w szkole obowiązuje bezwzględny nakaz używania przede wszystkim przyłbic ochronnych ewentualnie maseczek ochronnych przez wszystkich pracowników i uczniów szkoły. W sprzęt ochronny (przyłbice i maseczki) należy się zaopatrzyć we własnym zakresie.
 
Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół...
Więcej informacji w załączniku.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem przygotowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Dokument w załączniku.
Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się w dniu 11.08.2020 z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego tj. maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny (2 m)
- godz. 10.00- klasa 3A sala 14
                           klasa 3E sala 18
- godz. 11.00- klasa 3C sala 13
                           klasa 3B sala 17
- godz. 12.00- klasa 3D sala 08
                           klasa 3F sala 06
 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ZDALNA SZKOŁA plus i ZDALNA SZKOŁA
 
26-06-2020

Drodzy uczniowie!

Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Ten był szczególny.
Najważniejsze, że wspólnie daliśmy radę.
Osiągnęliśmy bowiem wiele.
Jesteście źródłem dużych i małych sukcesów. Na uwagę zasługują Wasze sukcesy w olimpiadach i konkursach.

 
List Ministra Edukacji Narodowej

Kontakt

ul. S. Żeromskiego 11
97-300 Piotrków Trybunalski
II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
tel. 44 732-38-07 fax 44 732-38-06
e-mail: liceum2@liceum2.piotrkow.pl

Konto: 26 1560 0013 2324 5280 2000 0001

Sobota 19 września 2020

Więcemir, Teodor, Wilhelmina, Marta, Alfons, Trofim, Konstancja, Festus, January, Zuzanna, Arnolf, Arnulf

Na skróty